Featured Projects
Testimonials
  • Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia

    Flp 4,13
  • Wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie

    Rz 12,6
  • A przecież kresem Prawa jest Chrystus, który przynosi usprawiedliwienie każdemu, kto wierzy

    Rz 10, 4

warszawa

gmina-wolomin3

98434

 

Rachunek Schroniska w Czarnej:

81 1240 6335 1111 0000 5135 2349

KRS 0000 282796 z dopiskiem „CZARNA”

DON-ORIONE

Schronisko Don Orione w Czarnej rozpoczęło swoją działalność 26.X.1991 r.
w 11. rocznicę beatyfikacji ks. Alojzego Orione dokonanej przez św. Jana Pawła II.
Od tego czasu placówka udziela pomocy osobą znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, którzy nie posiadają własnego miejsca zamieszkania.

Główny zakres działalności jest udzielany na trzech płaszczyznach:

– duchowej ( codzienna Msza Św; możliwość skorzystania z innych sakramentów)

– socjalnej (pomoc w wyrobieniu dokumentów)

– medycznej (pomoc pielęgnacyjna)

 

Małe Dzieło Boskiej Opatrzności –  Schronisko Don Orione

Czarna; ul. Witosa 46

05 – 200 Wołomin

tel. +48 227878100

e-mail: schron.donorione@wp.pl

 

Checking...

Ouch! There was a server error.
Retry »

Sending message...

Formularz kontaktowy:

Prosimy wypełnić wszystkie pola formularza

 

Schronisko Don Orione w Czarnej rozpoczęło swoją działalność 26.X.1991 r.
w 11. rocznicę beatyfikacji ks. Alojzego Orione dokonanej przez św. Jana Pawła II.
Od tego czasu placówka udziela pomocy osobą znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, którzy nie posiadają własnego miejsca zamieszkania.

Główny zakres działalności jest udzielany na trzech płaszczyznach:

– duchowej ( codzienna Msza Św; możliwość skorzystania z innych sakramentów)

– socjalnej (pomoc w wyrobieniu dokumentów)

– medycznej (pomoc pielęgnacyjna)

 

Placówka dla bezdomnych w Czarnej

W 1982 r. została podjęta inicjatywa przez mieszkańców miejscowości Czarna utworzenia punktu katechetycznego z przeznaczeniem dla nauki religii dzieci mieszkańców osiedla. Punkt ten miał być otworzony na działce o powierzchni 1,247 m² nabytej przez Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności. Projekt architektoniczny przygotował mgr inż. Henryk Wyrzykowski.

Budowę budynku rozpoczęto w sierpniu 1984 r. W tym samym roku wmurowano w budynek kamienie węgielne przywiezione z Ziemi Świętej. Zostały tam umieszczone jako znak, łączący ten budynek już od samego początku ze źródłami chrześcijaństwa. Ciężar budowy tego dzieła spoczywał na barkach ks. Wincentego Góralczyka – wikariusza parafii Św. Józefa Robotnika. Stan surowy uzyskano w 1985 r. Pomimo iż budynek był nie wykończony – brakowało w nim podłóg, wody, sanitariów – rozpoczęto w nim katechizację.

Trwała ona pięć lat, gdyż w 1990 r. katecheza powróciła do szkół. W tej sytuacji należało przeznaczyć dom na inny cel. Powstała myśl, aby obiekt ten adoptować na schronisko dla bezdomnych mężczyzn.

12.12.1990 r. podpisano umowę między Zgromadzeniem Małe Dzieło Boskiej Opatrzności a Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Warszawa – Praga Północ o zapewnieniu opieki dla osób bezdomnych z terenu tejże dzielnicy. W dniu 31.12.1990 r. ks. Leszek Wojtyś, orionista, otrzymał nominację na dyrektora Schroniska Don Orione w Czarnej koło Wołomina.
Z wielkim poświęceniem i zaangażowaniem ks. Leszek starał się o materiały wykończeniowe oraz przygotowanie budynku na przyjęcie pensjonariuszy.

Dnia 12 kwietnia 1991 r. schronisko odwiedził ks. generał Giuseppe Masiero wraz z ekonomem Angelo Riva, którzy ofiarowali schronisku piętrowe łóżka i materace.

W 11 rocznicę beatyfikacji ks. Alojzego Orione, dokonanej przez Ojca Świętego Jana Pawła II, 26 października 1991 r. dyrektor prowincjalny,
ks. Stanisław Pawlina poświęcił Schronisko Don Orione.

Na uroczystości poświęcenia obecna była s. dr Lidia, dyr. Centrum Pomocy Społecznej Praga Północ, śp. ks. Karol Knera, ks. Jarosław Żuchowski, ks. Bolesław Majdak, burmistrz Wołomina Polikarp Bulik, kierownik Pomocy Społecznej Marek Rafalik, sołtys, radni i mieszkańcy Małej i Dużej Czarnej
i okolic.

Pojawiają się pierwsi mieszkańcy schroniska, kolejni w listopadzie i grudniu 1991 r. Pierwsza wigilia w Schronisku odbywa się 24.12.1991 r. – przygotowywali ją sami bezdomni (13 osób).

W ten sposób w trudnych początkach Schronisko zaczęło działać, by nieść pomoc ludziom potrzebującym. Wraz z upływem czasu wykonuje się dalsze prace w Schronisku: jak tynkowanie ścian zewnętrznych, porządkowanie terenu na zewnątrz czy też inne prace wewnątrz budynku. Od 25 kwietnia 1994 r. schronisko rozszerza swoją działalność i zaczyna wydawać bezpłatne obiady dla potrzebujących. Z tej pomocy skorzystało wówczas około 35 osób.

Z wielkim poświęceniem ks. Leszek Wojtyś pracuje dla Schroniska do 04.09.1994 r., po nim obejmuje obowiązki ks. Mieczysław Malinowski, który z wielką odpowiedzialnością podejmuje tutaj pracę. Jego główną troską jest człowiek będący w potrzebie. Organizuje on spotkania grup AA i terapię odwykową. Ponadto uczył lekcji religii w pobliskiej szkole podstawowej
i przygotowywał dzieci do pierwszej komunii świętej. Dużą zasługą
ks. Mieczysława było rozpoczęcie w 1996 r. budowy części mieszkalnej dla zakonników. Kosztowało go to wiele wysiłku, ale dzięki temu pracujący tu zakonnicy mają lepsze warunki mieszkaniowe, a także mogą przyjąć na nocleg przyjeżdżających innych współbraci.

Ks. Mieczysław pracuje tu ofiarnie do lata 2002 r., po nim urząd Dy-rektora Schroniska obejmuje ks. Ryszard Siadul, a do pomocy przybywa neoprezbiter ks. Mirosław Lipka.

Należy stwierdzić, że ks. Mieczysław – podobnie jak i jego poprzednicy – z dużym zaangażowaniem troszczyli się o sprawy Schroniska i jego miesz-kańców. Obecnie urząd Dyrektora pełni Ks. Paweł Wrąbel, który rozpoczął swoje posługiwanie na rzecz placówki 11.08.2014 r. Nieocenioną rolę dla dobra tego dzieła pełnią od kilku lat następujące osoby: pani Marzena Skłodowska, Grażyna Dylewska i Joanna Jankowska. W dniu dzisiejszym dzieło współfinansuje Miasto Stołeczne Warszawa. Zadanie p.n. ,,Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych w Czarnej jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków miasta stołecznego Warszawy”, oraz miasto Wołomin, zadanie p.n. ,,Zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi”, w latach 2012 – 2014 jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Miasta Wołomin.